Jak WIBOR wpływa na koszt kredytu?

Zamierzasz wziąć kredyt dla firm i szukasz najlepszej oferty? Na pewno zwracasz uwagę na to, ile ostatecznie będzie Cię to kosztować. Jednak o ile część kosztów kredytu zależy od banku, o tyle niektóre opłaty zależne są od innych czynników. Tak jest w przypadku stawki WIBOR. Sprawdźmy zatem, jak WIBOR wpływa na koszt kredytów firmowych.

Czym jest WIBOR?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate, czyli wysokość oprocentowania, które obowiązuje w przypadku pożyczek udzielanych pomiędzy bankami w Polsce. A mówiąc bardziej precyzyjnie, wskaźnik WIBOR jest średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania w skali roku. Do średniej tej zalicza się wielkość oprocentowania z największych banków w Polsce, przy czym wartości skrajne są odrzucane.    


Poza stawką WIBOR mamy także stawki LIBOR oraz EURIBOR. Wszystkie te terminy dotyczą wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym, przy czym dotyczą innych walut. Oznacza to, że WIBOR dotyczy banków w Polsce, LIBOR ustalany jest dla dolara, euro, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego i japońskiego jena, a EURIBOR dotyczy strefy euro.

Czym jednak WIBOR jest w praktyce? Otóż jest to wskaźnik, na podstawie którego bazuje oprocentowanie kredytów i pożyczek, jakie można uzyskać w bankach. Dotyczy to oczywiście i zwykłych kredytów konsumencki, jak
i przeróżnych kredytów dla firm.

Szukasz najlepszego kredytu dla swojej firmy? Koniecznie zajrzyj do aktualnego Rankingu Kredytów dla Firm.

Jak WIBOR wpływa na koszt kredytów?

Stawka WIBOR ma spory wpływ na ostateczny koszt każdego kredytu. Funkcjonuje to w ten sposób, że im niższa stawka WIBOR, tym kredyt powinien być tańszy. Bywa jednak, że banki rekompensują sobie niższy WIBOR wyższą marżą. Dlatego warto negocjować warunki kredytu właśnie takie jak marża. Szczególnie gdy nasza zdolność kredytowa jest dobra i nie mamy większych problemów z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej.

Jednak tym, co jest istotne w przypadku stawki WIBOR, jest właśnie jej zmienność w czasie. Jeśli WIBOR maleje, to samo dzieje się z ratą kredytu. Jednak, gdy stawka WIBOR rośnie, to i wysokość raty idzie w górę. A to oznacza, że nie da się z góry określić całkowitego kosztu kredytu, zwłaszcza gdy sięgamy po długoterminowe zobowiązanie.

Nie oznacza to jednak, że koszt kredytu każdego dnia będzie inny. To, jak często zmienia się koszt naszego kredytu, zależy od rodzaju stawki WIBOR, z którą jest on powiązany. A tych stawek mamy kilka.

Planujesz większe wydatki w firmie? Sprawdź, jak wybrać kredyt dla firm.

Co oznaczają różne rodzaje stawki WIBOR?

Warto zaznaczyć, że nie ma jednej stawki WIBOR, tylko jest ich kilka rodzajów. Natomiast sam podział na różne stawki WIBOR zależy od długości depozytu. Stąd takie rodzaje stawki WIBOR jak:

  • WIBOR ON –  w przypadku depozytów na jeden dzień,
  • WIBOR TN – w przypadku depozytów na jeden dzień, licząc od następnego dnia roboczego,
  • WIBOR 1M – w przypadku depozytów na 1 miesiąc,
  • WIBOR 3M – w przypadku depozytów na 3 miesiące,
  • WIBOR 6M – w przypadku depozytów na 6 miesięcy,
  • WIBOR 1R – w przypadku depozytów na 1 rok.

A jak przekłada się to na koszty kredytu? Na przykład stawka WIBOR 3M może, choć nie musi, zmieniać się co 3 miesiące. Oznacza to, że jeśli oprocentowanie kredytu zależy właśnie od tej stawki, to również może się zmienić co 3 miesiące. W przypadku stawki WIBOR 1M ewentualna zmiana oprocentowania zachodzi co miesiąc, przy stawce WIBOR 1R – co 12 miesięcy.   

Czy przedsiębiorców czekają kolejne zmiany? Sprawdź, z czym wiąże się powstanie białej listy podatników VAT.

Co wpływa na wysokość stawki WIBOR?

Stawka WIBOR ustalane są każdego roboczego o godzinie 11:00. Ich wysokość zależy od tzw. fixingu oraz ofert pożyczek międzybankowych. Poza tym stawka WIBOR zależy od stopy depozytowej i stopy lombardowej, które to ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej. Co ważne, wysokość stawki WIBOR musi mieścić się pomiędzy tymi dwoma wartościami. Co za tym idzie, wzrost stóp procentowych automatycznie przekłada się na wzrost stawki WIBOR, a spadek stóp procentowych oznacza zmniejszenie się stawki WIBOR.

Jaki jest najlepszy moment na zaciągnięcie kredytu?

Biorąc pod uwagę stawki WIBOR i ich zmienność, można zastanawiać się, kiedy najlepiej sięgnąć po kredyt. Nie ma na to jednak jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wiele zależy od tego, ile potrwa okres kredytowy. Warto jednak pamiętać, że bardzo niski WIBOR może oznaczać, że za jakiś czas wskaźnik ten będzie rosnąć. Natomiast wysoki WIOBR może zwiastować, że wartość ta będzie z czasem maleć.

Kwestie te mają największe znaczenie w przypadku kredytów długoterminowych. Z kolei przy kredytach zaciąganych na krótki okres mają one mniejsze znaczenie. Wynika to z faktu, że szansa na to, że WIBOR znacznie zmieni się w krótkim czasie, jest niewielka.

Chcesz skorzystać z leasingu dla firm? Sprawdź, czy leasing ma wpływ na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

WIBOR to jeden z kluczowych czynników, od których zależy wysokość kosztów związanych z zaciąganiem kredytu. Dlatego też warto zwrócić uwagę na tę kwestię, wybierając kredyt dla swojej firmy.