Z czym wiąże się powstanie białej listy podatników VAT?

Przedsiębiorco, czy wiesz, że od 1 września obowiązuje biała lista podatników VAT? Zastępuje ona dotychczasowe listy zarejestrowanych i wyrejestrowanych podatników VAT oraz listy wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Nowa, biała lista podatników VAT ma ułatwić i usprawnić weryfikację kontrahentów. Jednak z drugiej strony oznacza ona dodatkową pracę dla przedsiębiorców, a nawet sankcje i problemy z rozliczeniem kosztów uzyskania przychodu. Sprawdźmy zatem, z czym wiąże się wprowadzenie białej listy podatników VAT.

Biała lista podatników VAT – co to jest?

Zacznijmy jednak od tego, czym biała lista podatników VAT w ogóle jest. Otóż jest to internetowy wykaz informacji na temat podatników VAT. Dowiemy się z niego, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany, czy nie jako podatnik VAT i jakie są powody tej decyzji. Poza tym dzięki białej liście podatników VAT poznamy status naszych kontrahentów, a także numery kont bankowych, poprzez które możemy się z nimi rozliczać.

Jakie informacje znajdują się na białej liście podatników VAT?

Biała lista podatników VAT zawiera następujące informacje:

  • nazwa firmy lub też imię i nazwisko przedsiębiorcy,
  • adres pod którym mieści się siedziba firmy,
  • status podmiotu (czynnym, zwolniony, przywrócony),
  • numery identyfikacji (NIP, KRS, REGON),
  • podstawę prawną rejestracji lub odmowy, przywrócenia, wykreślenia,
  • daty rejestracji lub odmowy, przywrócenia, wykreślenia,
  • zarejestrowane konta bankowe firmy.

Gdzie znajduje się biała lista podatników VAT?

Białą listę podatników VAT znajdziemy w następujących miejscach:

  • w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,
  • na stronie internetowej CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Biała listy podatników VAT – jak z niej korzystać?

Korzystając z białej listy podatników VAT, możemy poszukiwać informacji o naszych klientach według różnych kryteriów. Możemy posłużyć się numer NIP, REGON czy po prostu nazwą firmy, z którą współpracujemy. Poza tym kontrahenta możemy również wyszukać po numerze konta bankowego.

Natomiast w przypadku osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wystarczy, że podamy jej imię i nazwisko, aby uzyskać dostęp do potrzebnych nam danych.

Informacje, jakie zgromadzone są w ramach białej listy podatników VAT, są nam udostępniane wraz z datą, wskazującą na dzień, na jaki zostały one wyświetlone. Dodatkowo do naszego wyszukiwania zostanie nadany unikany numer. Takie dane możemy wydrukować i zachować jako potwierdzenie w przypadku ewentualnych kontroli.

 

Biała lista podatników VAT utrudnieniem dla przedsiębiorców?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do białej listy podatników VAT trafiają także numery kont naszych kontrahentów. W praktyce oznacza to, że wszelkie rozliczenia muszą być dokonywane właśnie przez te konta, gdyż w innym przypadku nie będziemy mogli zaliczyć naszych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to wszelkich przelewów na kwotę 15 000 zł lub wyższą.

Oznacza to, że jeśli nie sprawdzimy, czy podany przez kontrahenta numer rachunku bankowego został przez niego zarejestrowany, to my poniesiemy konsekwencje. Jedynym sposobem na ich uniknięcie jest zgłoszenie sprawy do urzędu skarbowego. Będziemy musieli się do niego udać z wyjaśnieniem, że dany przelew wykonaliśmy na niezarejestrowane konto bankowe. Musimy się jednak spieszyć, gdyż mamy zaledwie 3 dni robocze na poinformowanie urzędu skarbowego o tym fakcie.

Te same zasady obowiązują w przypadku wykonania przelewów na konto prywatne. Jeśli przelana kwota była wyższa niż 15 000 zł, znów nie będziemy mogli rozliczyć jej w kosztach uzyskania przychodu.

Jak widać, dodatkowe przepisy wymagają od przedsiębiorców jeszcze większej czujności, a jej brak może mieć bardzo dotkliwe skutki. Z tego względu należy przed dokonywaniem przelewów na kwotę powyżej 15 000 zł dokładnie sprawdzić numer konta kontrahenta właśnie pod kątem zarejestrowania rachunku. A to możemy zrobić w ramach działającej od września 2019 białej listy podatników VAT.

Bankowe konto firmowe – wymóg w ramach białej listy podatników VAT

Rachunki bankowe rejestrowane w ramach białej listy podatników VAT mogą być jedynie kontami bankowymi dla firm. Wielu przedsiębiorców wciąż jednak korzysta z rachunków osobistych na potrzeby prowadzenia firmy. Jeśli również do nich należych powinieneś jak najszybciej zadbać o to żeby otworzyć klasyczne konto bankowe dla firm. Przed podjęciem tej decyzji radzimy sprawdzić ranking kont firmowych. Dzięki temu nie będziesz musiał samemu porównywać oferty kont firmowych w różnych bankach i będziesz mógł szybciej podjąć dobrą decyzję dla Twojej firmy.